Carta de serveis

Oferim un servei integral que té en compte totes les vessants de la normativa de transparència, per tal d'aplicar-la en un sentit global

1. Transparència i dret d'accés

Treballem per garantir la transparència i l’accés a la informació pública

Besllum ha creat la figura del delegat extern de transparència i accés a la informació pública, pensada per a dur a terme un acompanyament i assessorament integrals en la tramitació i en l'establiment de mesures i de controls.

Assessorem en la tramitació d'expedients d’accés a la informació pública, elaborant un informe previ a la resolució de sol·licituds.

Assessorem en la tramitació d'expedients de sol·licitud d'accés a les dades personals, eliminant la confusió existent entre els procediments d'accés a la informació pública i la normativa de protecció de dades.

Defensem judicialment els nostres clients en la impugnació contenciosa-administrativa de resolucions de la GAIP.

Elaborem protocols de tramitació de les sol·licituds d'informació pública ajustats als mitjans materials i personals de cada administració.

Assessorem en la formulació de sol·licituds interadministratives d'accés a informació.

Auditem els portals de transparència amb l'objectiu d'avaluar el grau de compliment de les obligacions de publicitat activa i les possibilitats de millora fora del contingut obligatori.

Assessorem l'administració en el compliment dels principis de reutilització de la informació i publicació de dades obertes.

Dissenyem sistemes de visualització de dades i formem al personal de l'administració en el funcionament d'eines de visualització de dades.

2. Formació

Formem al personal funcionari, a col·lectius i entitats.

Formació online i presencial.

Sessions d'un dia i cursos de llarga durada.

Formació a administracions i entitats per tal d'incentivar i motivar el millor compliment de la llei de transparència

Formació a col·lectius i associacions que vulguin conèixer les eines que la llei de transparència posa al seu abast.

Relació entre la normativa de transparència i la normativa de protecció de dades.

Tots els nostres cursos s'adapten als col·lectius que els sol·liciten: funcionaris, periodistes, associacions...

3. Particulars, associacions, etc

Ajudem a particulars, empreses i entitats diverses a exercir el seu dret a la informació de manera efectiva.

Assessorament i representació en processos de sol·licitud d'accés a informació pública.

Assessorament en el compliment de les obligacions de transparència d'aquelles entitats que hi estan obligades.

Assessorament en defensa dels drets i interessos legítims de particulars o entitats que es puguin veure afectats per sol·licituds d'accés a informació presentades per tercers.

4. Participació Ciutadana i Bon Govern

Creiem en l'aprofundiment democràtic com a eina de progrés i en una participació ciutadana on tothom se senti interpel·lat.

Estudi i redacció del Reglament de participació, que desenvoluparà la normativa existent i consolidarà els mecanismes participatius de l'administració..

Disseny dels processos participatius, en relació amb les associacions i entitats vinculades i atenent als mitjans de l'administració.

Elaboració de les eines de participació amb el nostre col·laborador Sitelabs.

Necessites els nostres serveis? Contacta'ns

Us informem que les dades que faciliteu en aquest formulari seran tractades per besllum.cat amb l’única finalitat d’atendre peticions de contacte i remetre informació que pugui resultar d’interès per a l’usuari segons hagueu manifestat. La legitimació en l’ús d’aquestes dades es basa en el vostre consentiment, expressat al remetre aquest formulari.

En el marc d’aquest tractament, no comunicarem les vostres dades a cap altra persona o entitat si no és amb el vostre consentiment inequívoc o perquè hi estiguem obligats d’acord amb la llei aplicable. Podeu revocar el vostre consentiment i exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament i portabilitat mitjançant correu electrònic a l’adreça de correu electrònic hola@besllum.cat o, per aquests efectes, a l’adreça postal C/ Sant Martí 32 entresòl 1a, 08172 St Cugat del Vallès (Barcelona), indicant el dret que voleu fer efectiu. Caldrà que aporteu còpia del vostre document d’identitat o passaport per a la verificació de la vostra identitat. Per a més informació, podeu consultar la política de privacitat.