Besllum

Consultors i advocats

Som un equip d’advocats i advocades especialitzats en l’aplicació transversal de la normativa de transparència.

Saber-ne més

Administracions i sector privat

Assessorament, consultoria i representació legal en relació a la Llei de Transparència

Apliquem la Llei de Transparència

Prestem serveis d’assessorament, consultoria i representació legal tant a les administracions com al sector privat -particulars, empreses i entitats- en relació a la Llei de Transparència, tot ajudant els nostres clients a explorar i desenvolupar els beneficis i oportunitats que deriven de la correcta aplicació de la Llei de Transparència.

Transparència, un pilar fonamental

La transparència és, per a nosaltres, molt més que una moda o un compromís polític que sorgeix de les demandes de la ciutadania: entenem la transparència com un pilar fonamental en una societat democràtica, a qui les administracions i el seu sector públic deuen un retiment de comptes continu.

Els 4 serveis més destacats

Oferim un servei integral que té en compte totes les vessants de la normativa de transparència, per tal d'aplicar-la en un sentit global

Dret d'accès a la informació

1. Dret d’accés a la informació

Creem condicions eficients per a fer efectiu el dret dels ciutadans a accedir a la informació pública.

 • Assessorament en la tramitació d’expedients d’accés a informació pública. Elaboració d’informe previ a la resolució de sol·licituds.
 • Assessorament i defensa lletrada en la impugnació contenciosa-administrativa de resolucions de la GAIP.
 • Elaboració de protocols de tramitació de les sol·licituds d’informació pública ajustats als mitjans materials i personals de l'administració.
 • Assessorament en la formulació de sol·licituds interadministratives d’accés a informació.
Transparència

2.Transparència

Promovem la transparència de manera activa, anticipant-nos a les sol·licituds d'informació.

 • Auditoria dels portals de transparència amb l’objectiu d’avaluar el grau de compliment de les obligacions de publicitat activa i de les possibilitats de millora fora del contingut obligatori
 • Assessorament en matèria de compliment dels principis de reutilització de la informació i publicació de dades obertes
 • Disseny de sistemes de visualització de dades i formació al personal de l’administració en el funcionament d’eines de visualització de dades.
Participacio ciutadana

3. Participació Ciutadana i Bon Govern

Creiem en l'aprofundiment democràtic com a eina de progrés i en una participació ciutadana on tothom se senti interpel·lat.

 • Estudi i redacció del Reglament de participació, que desenvoluparà la normativa existent i consolidarà els mecanismes participatius de l’administració
 • Disseny dels processos participatius, en relació amb les associacions i entitats vinculades i atenent als mitjans de l’administració.
 • Elaboració de les eines de participació amb el nostre col·laborador Sitelabs
Particulars i associacions

4. Particulars, associacions, etc

Ajudem a particulars, empreses i entitats diverses a exercir el seu dret a la informació de manera efectiva.

 • Assessorament i representació en processos de sol·licitud d’accés a informació pública
 • Assessorament en el compliment de les obligacions de transparència d’aquelles entitats que hi estan obligades
 • Assessorament en defensa dels drets i interessos legítims de particulars o entitats que es puguin veure afectats per sol·licituds d’accés a informació presentades per tercers

Tecnologies de participació ciutadana

A Besllum Consultors i Advocats comptem amb el suport tècnic de Sitelabs tant en el desenvolupament de processos de participació ciutadana com per al disseny i execució d’eines web.

Necessites els nostres serveis? Contacta'ns

Us informem que les dades que faciliteu en aquest formulari seran tractades per besllum.cat amb l’única finalitat d’atendre peticions de contacte i remetre informació que pugui resultar d’interès per a l’usuari segons hagueu manifestat. La legitimació en l’ús d’aquestes dades es basa en el vostre consentiment, expressat al remetre aquest formulari.

En el marc d’aquest tractament, no comunicarem les vostres dades a cap altra persona o entitat si no és amb el vostre consentiment inequívoc o perquè hi estiguem obligats d’acord amb la llei aplicable. Podeu revocar el vostre consentiment i exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament i portabilitat mitjançant correu electrònic a l’adreça de correu electrònic hola@besllum.cat o, per aquests efectes, a l’adreça postal C/ Sant Martí 32 entresòl 1a, 08172 St Cugat del Vallès (Barcelona), indicant el dret que voleu fer efectiu. Caldrà que aporteu còpia del vostre document d’identitat o passaport per a la verificació de la vostra identitat. Per a més informació, podeu consultar la política de privacitat.